Nejdelší silniční závod v ČR


START a CÍL:

Vsetín - Dolní náměstí

TERMÍN:

31.7.2020 v 19:00

TRASA:

Už podle názvu je vše jasné. Trasa vede po silnicích 1., 2. a 3. třídy podél hranic České republiky. Trasa měří 1931 km s převýšením kolem 25 000 m.

STARTOVNÉ:

Cena startovného pro rok 2020 je stanovena na Kč ..........,-.


Podrobné propozice:

 • Závod 'Okoločeska" (dále jen "Závod") je vytrvalostní cyklistický závod na 1931 km okolo celé České republiky podél státních hranic. Měření času začíná zahájením závodu a končí projetím cíle.
 • Všichni účastníci závodu jedou plně na vlastní nebezpečí. Po registraci musí každý z účastníků podepsat a odevzdat formulář ("Zbavení odpovědnosti"), který zbavuje organizátora závodu a jeho zaměstnanců veškerých zákonných nároků. Pořadatel závodu nepřijímá žádnou zodpovědnost za zranění účastníků nebo za ztrátu či poškození osobních věcí účastníků, pojistné krytí (např. za způsobenou nehodu, nemoci, krádež a odpovědnost za škodu) je výhradní odpovědnost každého účastníka.
 • Účastníci závodu musí být starší 18 let.
 • Fair play a bezpečnost je pro nás na prvním místě. Proto, jakýkoliv čin cyklisty nebo člena týmu, který vede k nespravedlivé výhodě pro cyklistu nebo nevýhodu pro jiné cyklisty, bude mít za následek trest případně diskvalifikaci.
 • Startovat se bude s dvouminutovým intervalem. Pořadí závodníků na startu určí losování pořadatelů.
 • Před startem obdrží každý závodník Route book a trasu ve formátu .gpx. Tuto trasu je potřeba přesně dodržet. Pokud závodník z jakéhokoli důvodu opustí trasu, musí se na stejném místě vrátit a pokračovat v závodu.
 • V cíli závodu musí každý závodník odevzdat kompletní záznam trasy ve formátu .gpx, který bude obsahovat kompletní záznam trasy včetně časového údaje.
 • Doprovodné vozidlo musí zaznamenávat a ukládat průběh závodu palubní kamerou umístěnou za čelním sklem vozu. Kompletní záznam odevzdávají v cíli závodu, při namátkové kontrole rozhodčím na vyžádání i v průběhu závodu.
 • Před startem závodu každý závodník dostane zapůjčený tracker, který bude monitorovat jeho pohyb a polohu během závodu. Tento je závodník (doprovod) povinen udržovat nepřetržitě nabitý. Pokyny k nabíjení a obsluze obdrží s trackerem před startem závodu. V průběhu závodu bude docházet k namátkovým kontrolám průběhu závodu, dodržování pokynů a pravidel.

 • Pokud cyklista nemůže pokračovat na oficiální trase kvůli nepředvídatelným okolnostem (jako je např. uzávěrka silnice, špatné počasí, staveniště, odklon trasy, nebezpečí nebo nouzová situace, nikoli však odklon trasy malého rozsahu), musí co nejdříve informovat organizátory závodu. Organizátoři operativně naplánují náhradní trasu. Obecně závodník může opustit oficiální trasu pouze při hledání místa, kde jedí, nebo spí.
 • Cyklisté nesmí být tlačeni vpřed, ať už lidmi nebo vozidly.
 • Cyklisté mohou projíždět jasně označenými stavbami na svých kolech. Pokud je na staveništi semafor, cyklistům není dovoleno projíždět staveništěm na červenou.
 • Pro závod okolo Česka musí mít každý cyklista minimálně jedno doprovodné vozidlo s řidičem. Doprovodné vozidlo musí být označené majákem a nápisem "okoločeska", který obdrží před startem od pořadatele.
 • Všechna kola (včetně rezervních) musí mít specifikace, které splňují pravidla UCI a jsou na lidský pohon.
 • Kdykoli během závodu musí všichni cyklisté nosit bezpečnostní helmu pevně připevněnou na hlavě.
 • Všichni účastníci závodu se musí řídit všemi dopravními předpisy. Každé porušení zákona může mít za následek diskvalifikaci ze závodu.